Monday, August 6, 2007

该学乖了...谢谢


明天就要报到了...小小的不舍...恩...不想说太多...因为要高二了...要又长一岁了...这个暑假开始感觉很糟...很无聊...很寂寞...很空虚...很孤独...后来就开始所谓魔鬼训练了...学习是挺无聊...不过中午...竹子来找我...次儿尚公来陪我...真的感觉不孤独了...后来呢...又遇见了黑人白人绿人...圆了我的花痴梦...恩...嘿嘿...然后呢...就出去玩玩..在家歇歇...要么就是发信息...挺开心的...有人陪我就满意啦...谢谢一些人...让我懂了幸福...其实不过是满足...开心...其实...这个暑假挺颓废的...什么都不想做...厄...最近在家刷碗做饭...很乖吧...心情好就好了...是吧...恩...很想感谢...谢谢你们...关心爱护我的你们...关注爱惜我的你们...我真的长大了...恩...小小的幸福...不孤独不寂寞...就够了...开学了...要学乖了...

No comments:

Post a Comment